Telefon
  • 0 (534) 261 35 21
  • info@pasaogullarihafriyat.com
Kazı ve Hafriyat İşleri

Kazı ve Hafriyat İşleri

TEMEL KAZISI ve HAFRİYAT İŞLERİ

Hafriyat yani kazı imalatlarına başlamadan önce hafriyat ruhsatı, sigorta işlemleri,  hafriyat döküm izin belgesi vs. gibi (İlgili kurumlardan, belediyelerden istenilen evraklar hazırlanarak alınır.) gerekli işlemler yapılır ve izinler alınır.

Kazıya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir husus ise projenin gerçekleştirileceği alan içerisinde bulunan mevcut temiz su, pis su, telekom, doğalgaz vs. gibi hatların planlarını, ilgili kurum veya belediyelerden alarak, kazı esnasında bu hatlara zarar verilmemesi için o bölgelerde kazı yapılırken dikkat edilmesi,  gerekirse mevcut şebeke hatlarının yerlerinin özenle belirlenip işaretlenmesi ve her türlü önlemlerin alınması gerekir.

Gerekli görülen yerlerde, örneğin doğal gaz hattının geçtiği bir bölgede kazı yapılacaksa ilgili kuruma bilgilendirme yapılması, gereken önlemlerin alınması ve hatta olası tehlikelere karşı ilgili kurumlardan ekiplerin kazı esnasında bölgede bulunması gerekebilir.

Kazı işlerine başlanmadan önce gereken her türlü önlemler alınmalı, yakınındaki yapılara zarar vermemek için gerekli hesaplar ve yöntemler belirlenmelidir. Bu gibi teknik detaylar ile ilgili her ayrıntıyı ve her kazı yöntemini, çeşidini vs. değinemeyeceğimiz için bunlarla ilgili daha geniş, ayrıntılı kaynaklar yazımızın sonunda mevcuttur.

Temel kazısı yapılırken, temelden su çıkması durumunda veya bir yerlerden su gelmesi durumunda temel kotuna indikten sonra eğimli bir kanal açılıp, içerisine mıcır doldurup (borunun etrafına) daha sonra drenaj borusunu kanala yerleştiririz. Kısacası bir drenaj sistemi ile suyu uzaklaştırırız ancak drenaj ile ilgili yazımızda drenaj sisteminin nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. Bu işlem ile birlikte temele gelen suyu drenaj borularıyla tahliye etmiş oluyoruz.

Bir diğer yöntem ise kazı alanımızda su fazla ise yine mıcır ile eğimli bir kanal açıp uygun bir yere temel kotundan daha derinde olacak şekil bir kuyu yapılır. Ve böylece suyun kuyuya dolup temele gitmesini engellemiş olursunuz. Kuyudaki suyu da motor pompalar ile çekip uygun bir yere (mevcut kanalizasyon hattı gibi) tahliye etmemiz gerekir. Kuyuya dolan su temiz ise şantiyede sulama vs. işlerinde bile kullanabiliriz. Bu ve benzeri durumlar için kazıya başlamadan önce önlemlerimizi almamız gerekir.

  • Kazı ve Dolgu İşleri
  • Kazı ve Dolgu
  • Kazı
  • Dolgu
  • Kazı ve Dolgu Firması
  • Kazı ve Dolgu Yapımı
  • Kazı ve Dolgu Hizmetleri